szkocja

Powszechnie wiadomo, że dobry nauczyciel sam nieustannie się uczy. Aleksandra i Agnieszka – dwie nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach, otrzymały nietypową możliwość poszerzenia swoich horyzontów podczas pięciodniowego wyjazdu w ramach tzw. „job-shadowing”, czyli obserwacji praktyki nauczycielskiej za granicą – w Longridge Towers School leżącej przy szkockiej granicy. Wizyta stała się okazją do pogłębienia wiedzy o brytyjskim systemie edukacji. Mogły obserwować zajęcia lekcyjne dla różnych grup wiekowych – od trzyletnich przedszkolaków po osiemnastoletnich uczniów ostatniej klasy.

            Jednym z głównych celów wyjazdu było zapoznanie się z metodami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczycielki mogły szczegółowo omówić to zagadnienie z różnymi specjalistami: z dyrektorem szkoły, nauczycielkami wspomagającymi oraz wieloma przedmiotowcami. Było to bardzo intensywne pięć dni, jako że lekcje w LTS zaczynają się o 8:45, a kończą około 16:50.

            Oprócz obserwacji zajęć i spotkań z różnymi pracownikami szkoły Aleksandra i Agnieszka wzięły udział w wieczornym pokazie szkolnego przedstawienia na podstawie „Alicji w krainie czarów” przygotowanego przez jedną z nauczycielek angielskiego, w którym wystąpiło wielu uczniów z różnych klas. Sztuka okazała się wielkim sukcesem – na widowni zasiadło wielu rodziców i nauczycieli.

            Wyjazd był prawdziwie wzbogacającym i inspirującym doświadczeniem. Z pewnością postaramy się wykorzystać poznane metody pracy; mamy także nadzieję, że współpraca między szkołami nawiązana podczas tej mobilności będzie się rozwijać, ponieważ już w maju Longridge Towers School odwiedzi dziesięcioro uczniów z ZSP nr 13 biorących udział w przedsięwzięciu „Nice to meet you, Europe”.