W ramach projektu zaplanowanych jest 27 mobilności nauczycieli. 10 z nich to wyjazdy na tygodniowe job – shadowing – obserwację innych szkół i nauczycieli. Wyjazdy te odbędą się do partnerskich szkół w Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Finlandii i Szkocji. 
Ponadto, nauczyciele wezmą udział w kursach doskonalących i metodycznych – zgodnie z ich potrzebami i profilem zawodowym. Będą to kursy we Włoszech, Portugalii, Grecji, Norwegii, Irlandii i na Malcie. W trakcie trwania projektu, a po zakończonej mobilności będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi nauczycielami, prasie fachowej i na tej stronie.