Finlandia

Od 30 września do 4 października 2019 roku dwie anglistki z naszej szkoły wyjechały do Tampere, by z bliska poznać fiński system edukacji uznawany za jeden z najlepszych na świecie.

W ciągu pięciu dni uczestniczyły w licznych zajęciach w międzynarodowej szkole, gdzie językiem wykładowym jest angielski.

Każda klasa – do szóstej włącznie – ma jednego nauczyciela prowadzącego, który uczy prawie wszystkich przedmiotów! Dzieci bardzo często pracują metodą projektu – bardzo skutecznie rozwija to ich samodzielność i kreatywność oraz uczy wyszukiwania i przekształcania informacji. Co ciekawe, w fińskiej szkole nie ma żadnych egzaminów – pierwszym jest odpowiednik naszej matury, zdawany na zakończenie szkoły średniej.
Wszyscy uczniowie korzystają ze szkolnej stołówki, w środy w całkowitej ciszy, choć jadalnia jest pełna dzieci! W fińskiej szkole dzieci chodzą na boso, nie ma też dzwonków, a uczniowie obowiązkowo muszą spędzać przerwy na dworze, chyba że temperatura spada poniżej -20 stopni Celsjusza.
Była to bardzo pouczająca wizyta, pełna ciekawych odkryć i obserwacji.

Z pewnością niektóre z nich uda się wprowadzić także w naszej szkole – choć od razu uprzedzamy, że sprawdzianu ósmoklasisty niestety nie możemy odwołać!