Marzec 2019

W dniu 1 marca 2019 r. odbyła się lekcja otwarta z geografii dla rodziców uczniów klasy 7a oraz innych nauczycieli. Lekcję w klasie integracyjnej przeprowadziły nauczycielki Natalia Marzec oraz Mirosława Wnękowicz. Tematem zajęć była urbanizacja w Polsce, czyli krótki przegląd największych miast Polski. Dzieci przygotowały ciekawe prezentacje multimedialne na temat wybranych miejscowości takich jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań oraz Katowice. Zachęciły tym samym do podróżowania po naszym kraju i poznawania nowych miejsc.  

W sobotę 9 marca nasi nauczyciele oraz goście z innych szkół brali udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania na lekcji technologii informacyjnej. Spotkanie prowadziła pani Monika Kapuśniak, która należy do grona superbelfrów, edukatorów Aktywnej Tablicy i jest wielką pasjonatką wykorzystania TIK w edukacji. Uczestnicy poznali i wypróbowali rożne ciekawe aplikacje urozmaicające pracę na lekcji. Pani Monika podzieliła się też wieloma inspirującymi rozwiązaniami, które sama stosuje w pracy dydaktycznej. Już wkrótce nasi uczniowie sami się przekonają, że nawet sprawdziany mogą być ekscytujące!  
29 marca 2019 dwie nauczycieli z grupy projektowej mgr Beata Korejwo i mgr Marcela Owczarek wyjadą do Grecji na dwutygodniowe szkolenie metodyczne dotyczące wykorzystania metod kreatywnych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie przygotowania już zakończone, walizki spakowane. Relacja z Grecji już w kwietniu!