Listopad 2018

Członkowie grupy projektowej pracują nad opracowaniem prezentacji multimedialnych w języku angielskim poświęconych przedstawieniu naszej szkoły, miasta i kraju,a także polskiego systemu edukacji. Prezentacje te zostaną wykorzystane do popularyzowania wiedzy o naszej małej i dużej ojczyźnie w trakcie planowanych mobilności,

Trwa konkurs na logo projektu- uczniowie składają swoje prace i wybór będzie trudny,

13.11.2018- Kolejne szkolenie dotyczące pracy z platformę eTwinning. Ambasador eTwinning Magdalena Madej przeprowadziła naszych nauczycieli przez zagadnienia dotyczące tworzenia projektu na platformie i korzystania z Twinspace. Mamy wielką nadzieję, że wiedza ta wykorzystana zostanie w przyszłości w pracy z uczniami naszej szkoły.

14.11.2018 – uczestnicy zespołu projektowego zaczynają 30 godzinne szkolenie językowe z języka angielskiego. Kurs będzie trwał do maja 2019 a zostanie przeprowadzony przez szkołę językową Gabrieli Pilch mieszczącą się w Katowicach- Giszowcu.

Trwają logistyczne przygotowania do pierwszej mobilności naszych nauczycieli. Już na początku grudnia dwóch nauczycieli wyjedzie na job shadowing do Portugalii.

Zdjęcia ze szkolenia