Lipiec 2019

Czas przerwy wakacyjnej jest nie czasem wolnym dla zespołu
projektowego. Nauczyciele biorą udział w kursach doskonalących w
Norwegii, Irlandii, Portugalii, Włoszech i na Malcie. Szczegóły
dotyczące tych mobilności są dostępne w zakładce Mobilności.