Czerwiec 2019

Power jest w nas !

W dniach 3-5 czerwca 2019 w przepięknej scenerii pałacowej w Łochowie odbyła się konferencja z okazji 5-lecia realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektów ze środków Programu Operacyjnego-Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Podczas konferencji nasz zespół w składzie: Marcela Owczarek, Małgorzata Grela miał okazję zobaczyć rezultaty wprowadzanych innowacji społecznych i współpracy międzynarodowej w edukacji.

Dyskusje panelowe, prezentacje doświadczeń beneficjentów ukazały, jak wiele dzieje się w obszarze edukacji.

Drugi dzień konferencji to zmagania sportowe na olimpiadzie POWERGEDON, poprzedzone wykonaniem flagi naszego zespołu.

21-różnych zadań sportowych do wykonania, 30st C, czyli pot, Power, a przede wszystkim dobra zabawa!

Realizacja zadań w formie gry terenowej na otwartej przestrzeni przez drużyny 2-osobowe to sprawdzian pracy zespołowej, podział obowiązków, reagowanie w sytuacjach kryzysowych i wspólne rozwiązywanie problemów.

Strzelanie z łuku, przeciąganie liny czy zadania logiczno-techniczne zmęczyły nas okrutnie ale pozwoliły na podniesienie kompetencji z zakresu budowania poprawnych relacji w zespole projektowym, grupowe i kreatywne rozwiązywanie problemów.

                                                                                          DAŁYŚMY Z SIEBIE WSZYSTKO!